Hörselhjälpmedel arbetsplatsanpassning

Hörselnedsättning på arbetsplatsen


Endast hörapparat är ibland inte tillräckligt stöd för olika arbetsmiljöer och situationer. Om du har nedsatt hörsel, kan vi tillsammans med Försäkringskassan se till att du får rätt hjälpmedel på arbetsplatsen. Vi utreder din situation och hittar den bästa lösningen för att hantera telefon och annan teknik, möten, bullriga miljöer och så vidare. Försäkringskassan eller din arbetsgivare står normalt för kostnaden


Läs mer om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan

Mer formation för Arbetsgivare